Adviezen en reacties

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over allerlei zaken die de WMO, Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs aangaat.
De door ons uitgebrachte adviezen zullen hier te vinden zijn.

Reactie(s) van het college van B&W op deze adviezen worden hieraan toegevoegd.