Toetsingscriteria

Toetsingscriteria bij het formuleren van een advies

  • Toegankelijkheid: kan iedereen meedoen fysiek en/of sociaal?
  • Zijn verbindingen zichtbaar met andere beleidsvelden/ontwikkelingen in de samenleving (mogelijk cumulatieve effecten)?
  • Is er keuzevrijheid met betrekking tot aanbieders?
  • In hoeverre is er sprake (geweest) van burgerparticipatie op het niveau van samenwerken en wat gebeurt er met de inbreng?
  • Is de communicatie rondom het beleid laagdrempelig, duidelijk en toegankelijk voor burgers?