Wat is de Wmo-raad?

Welkom op de website van de Wmo-raad Wijchen.

De Wmo-raad Wijchen probeert ervoor te zorgen dat alle inwoners van de gemeente Wijchen invloed kunnen hebben door mee te denken en mee te doen over vormgeving en uitvoering van de volgende wetten:

  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • De Jeugdwet
  • De Wet Passend Onderwijs

Dat doen wij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente Wijchen.

Ons doel is de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid te vergroten en de zorg te verbeteren waar dat nodig is.

De genoemde wetten zijn voor veel mensen belangrijk. Daar staat in hoe voorzieningen worden geregeld voor bijvoorbeeld mensen met beperkingen (lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch), senioren en jeugd van 0 t/m 23 jaar. Ook voor overige gebruikers van Wmo-voorzieningen, mantelzorgers en vrijwilligers zijn de genoemde wetten van belang.

Wij zetten ons in voor inwoners uit Wijchen en de dorpskernen Alverna, Balgoij, Batenburg,Bergharen, Hernen, Leur en Niftrik.

Gemeente Wijchen

Heeft u ideeën voor verbeteringen op het terrein van bovengenoemde wetten? Wij komen graag in contact met u! Neem contact met ons via ons contactformulier.
U kunt eventueel ook bellen met 06-82653082